'Extranalities'

van 9 september tot 8 oktober

De expo 'Extranalities' vertelt het verhaal van drie bevriende ontwerpers die elkaars overschotten aan materiaal toezenden om zo tot eigenzinnige creaties te komen. Peter Vermandere, Tim Carson en Herman Hermsen tonen hun werk vanaf 8 september in de V&V gallerij te Wenen. Voorafgaand, op 7 september, geven de heren ook een lezing.

Meer info: www.galerievundv.at